CV

 


                                                                      Kunder och arbetsgivare

Namn: Åsa Ekström

Född: i Karlskrona, Blekinge 1983. Uppväxt i Täby, Stockholm

Utbildning: 3 år på Serieskolan i Malmö


Fullt CV för publikationer, utställningar och bibliografi:


Åsa Ekström CV 2010.pdf